Volkswagen Phạm Văn Đồng tham gia sự kiện National Sales & Marketing Team 2019

VW Phạm Văn Đồng tham dự Teambuilding với sự nhiệt tình và đầy năng lượng cùng giao lưu với các đồng nghiệp các đại lý Volkswagen toàn quốc.

Một số hình ảnh: